I front for refabrikationsrevolutionen

CLEPA European Association of Automobile Suppliers definerer et refabrikeret produkt som: 

"En refabrikeret enhed udfører samme funktion som en original enhed. Den er refabrikeret fra en eksisterende enhed (core), gennem en standardiseret industriel proces i overensstemmelse med specifikke tekniske specifikationer. En refabrikeret enhed har den samme garanti som en ny enhed og den identificerer klart enheden som en refabrikeret enhed, samt refabrikatøren."*

*Dette er en fælles defination fra APRA (Automotive Parts Remanufacturer Assication in USA, Europe and ASIA), CLEPA (European Association of Automotive Suppliers), FIRM (International Federation of Engine Remanufacturers and Rebuilders, Europe), og støttet af MERA (Motor and Equipment Remanufacturers Association, USA) og RIC (Remanufacturing Industries Council, USA).


Refabrikeringsindustrien har kun eksisteret i omkring 60 år. Forud for industrien var defekte enheder blot at betragte som skrot. Køretøjerne blev knust i små stykker og det overskydende metal kunne derefter genbruges og omsmeltes til stålindustrien. De resterende materialer blev sorteret fra som affald og efterladt på lossepladser med andre husholdningsapparater – med fare for at forgifte grundvandet og beskadige miljøet.

Heldigvis har meget ændret sig og BORG Automotive har været en væsentlig drivkraft i Europas refabrikeringsindustri, der har afledt en mere skånsom proces for at opretholde et renere miljø. Læs mere om de miljømæssige fordele ved refabrikering og refabrikeringsprocessen her.

Hvordan foregår refabrikeringsprocessen?

På samme måde som OE produktion, finder refabrikeringen sted i en stor fabrik optimeret og tilpasset tilrefabrikeringsprocessen. Et kvalitetssikringsprogram sikrer, at kvalitetskravene er opfyldt efterhånden som enhederne gennemgår de forskellige refabrikeringsprocesser: 


1. Demontering

Defekte enheder undergår en fuldstændig adskillelsesproces og dele, som ikke kan refabrikeres bortskaffes. 


2. Rengøring 

Efter adskillelse af enhederne i de enkelte dele, får de en grundig rengøring ved hjælp af varmt vand og sandblæsning. 


3. Inspektion & sortering 

Rengjorte dele gennemgår en intensiv kontrol for at afgøre, om de er egnet til refabrikering. Dette sker både visuelt og med testudstyr, som måler om tolerancerne er inden for de – af x - accepterede grænser. 
 

4. Refabrikering & udskiftning

Dele som er godkendt af inspektionen ovenfor refabrikeress igennem forskellige processer så opfylder oprendelige standarder. Dele der i de tidligere processer er blevet bortskaffet, bliver erstattet med nye kvalitetsdele. 

5. Samling

Refabrikerede og nye dele genmonteres på samme måde som i OE produktion. 


6. Afsluttende tests

Hver eneste refabrikerede enhed gennemgår en 100 % ydelse- og pålidelighedstest. Denne test giver enheden et endeligt testcertifikat, som er unikt for enheden.