Vores værdier

Hos BORG Automotive tror vi på værdidrevet forvaltning. Vi driver en flad organisation, hvor vores værdier bemyndiger os alle til at handle og træffe selvstændige beslutninger proaktivt frem for reaktivt. Vores værdier definerer den måde, vi driver forretning på. Alle tiltag for at nå de strategiske mål er baseret på disse værdier.

Vi er kompetente og ansvarlige i forhold til forretningsforbindelser.

Vi er gensidigt afhængige og gennemsigtige i alle relationer.

Vi ønsker kontinuerlig udvikling gennem samarbejde.

Ansvarlighed

Vi ansætter engagerede, pålidelige og troværdige mennesker med personlig og professionel integritet. Vi deler en gensidig afhængighed med vores ansatte og stræber efter at imødekomme vore kunders forventninger til produkter eller services, idet vi bruger de givne ressourcer med omtanke.

Det er et mål at være et aktiv for det lokale samfund.

Kompetence

Omfattende viden, innovation, fantasi, personlig udvikling og forståelse for den 'menneskelige faktor' er redskaber til at nå de forretningsmæssige mål og team-succes. 

Gensidig afhængighed

Vi ved, at den gensidige afhængighed i et team samarbejde, er en nøgle til at opnå toppræstationer. Samarbejde, samspil og teamwork må være baseret på gensidig respekt, empati og lighed.

Åbenhed

Vi ønsker at være fordomsfri og åbne i formidlingen af relevante informationer og hensigter.

Konstant udvikling

Vi er meget optagede af, og vedholdende med, at vinde markedsandele gennem løbende forbedring og forenkling. Engagement, udholdenhed, kreativitet, passion, drivkraft, og vindermentalitet er egenskaber, som vi værdsætter.