Kvalitet er vores garanti

BORG Automotive stræber efter at blive et verdensklasse OES selskab ved at refabrikere generatorer, startere, kompressorer, bremsekaliber og andre af bilindustriens produkter.

Vi sigter mod at være et troværdigt selskab for vores medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund. For at opnå dette, gør vi følgende:

  • Vi sørger for at vores arbejdspladser er rene, sikre, og sundhedsmæssigt forsvarlige for vores medarbejdere og naboer
  • Vi opfylder kravene fra vores kunder om kvalitet, omkostninger og levering
  • Vi arbejder tæt sammen med udvalgte leverandører for at inddrage dem som en aktiv partner i forsyningskæden

Vi arbejder hårdt for at vores kunder er tilfredse, og forbedrer derfor løbende alle vores processer og udvikling af et Quality Management System - i overensstemmelse med ISO PN-EN 9001:2015 standard. Vi integrerer et Kvalitet og Miljø Mamagement System, hvor det tilstræbes at følge ISO TS 16 949 standard.

 

Vi gennemfører kvalitetspolicer gennem:

  • Måling og overvågning af alle processer
  • Etablering  af mål - både individuelt og for hele organisationen
  • Investeringer i løbende optimering af vores ansattes kvalifikationer
  • Indførelse af arbejdsstandarder med henblik på fejlforebyggelse - og ikke fejleliminering - på alle områder af virksomhedens aktiviteter
  • Opmærksomhed på den løbende tekniske udvikling af vores produkter
  • Konstant samarbejde med vores leverandører, samt støtte af deres udvikling
  • Tilvejebringelse af sikre arbejdsforhold ved at fjerne alle risici

BORG Automotives administation er fuldt ansvarlig for gennemførelsen af kvalitetspolitikker og sørger for at de er forståelige, velgennemførte, og opretholdt på alle selskabets niveauer, samt overvåget for at sikre deres fortsatte brug.