Årlig, individuel karriereplanlægning

Efterhånden som verden omkring os ændrer sig, er behovet for løbende at udvikle vores færdigheder stort. Udvikling og løbende uddannelse er til rådighed for alle vores medarbejdere.

Hos BORG Automotive ved vi at vores personale har forskellige og individuelle planer for deres karriere. Vi støtter og hjælper vores medarbejdere til at nå deres mål gennem individuel karriereplanlægning, som revurderes årligt. 

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner 

Et tæt samarbejde med den akademiske verden er af stor betydning for os. Samarbejdet spiller en vigtig rolle for de enkelte uddannelser og uddannelsesforløb. Vi arbejder tæt sammen med lokale uddannelsesinstitutioner - både med henblik på at rekruttere nye, færdiguddannede medarbejdere, men tilbyder også praktikophold for studerende.