Corporate Social Responsibility

Som virksomhed tager vi vores sociale ansvar alvorligt. Vi ønsker at bidrage positivt til vores lokalsamfund og handle beskyttende i henhold til miljøet. Vi påtager os dette ansvar fordi det ligger i naturen og kulturen i vores virksomhed. Som en værdidrevet virksomhed, der agerer i overensstemmelse med vores værdigrundlag, har vi altid bestræbt os på at være et aktiv for det lokale samfund.

Socialt ansvar - vores handlinger sætter spor

Vores filosofi er at tale gennem handling. Vi handler, hvor vi sætter vores fodspor, og vi gør det primært gennem vores medarbejdere. Ved løbende at udvikle og uddanne vores medarbejdere påvirker vi vores lokalområde positivt. Vi fokuserer lokalt ved at lade alle vores faciliteter giver et bidrage til det lokale samfund gennem velgørende organisationer, som er tæt på dem. Hver af vores virksomheder har mulighed og frihed til at støtte velgørende arrangementer efter eget valg.

Vi støtter lokalsamfundet, og har blandet andet deltaget i følgende initiativer:

Elstock sponsorat af HA85 - en lokal fodboldklub hvor vi er co-sponsor for samtlige af klubbens 38 hold

BORG Automotive Polen - Økonomisk støtte til indbøb af nyt udstyr for børneafdelingen på det lokale hospital

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner - vi arbejder proaktivt på at studerende, både for mindre projektopgaver, afhandlinger eller virksomhedsbesøg.

UK Modern Slavery Act 2015

Borg Automotive er 100 % ejet af aktieselskabet Schouw & Co. Her kan du læse gruppens redegørelse bl.a. vedr. UK Modern Slavery Act 2015.

Læger Uden Grænser

Hvert år, siden 2012, har vi givet økonomisk støtte til Læger Uden Grænser i vores partneres navn. Organisationens primære formål er at yde nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom.

Læger Uden Grænser hjælper dem, som har størst behov uagtet race, køn, religion og politisk overbevisning. Hvert år sender Læger uden Grænser over 6.000 medarbejdere ud for at hjælpe verdens nødlidende. Fra Danmark sender de omkring 70 læger, sygeplejersker og andet relevant fagpersonale ud hvert år.

Læse mere om Læger Uden Grænser her.